Luật

Luật đất đai 2020

Năm 2020 nhà nước có nhiều thay đổi về chính sách đất đai,xây dựng cùng với việc công bố bảng giá thuế đất đai mới.Đi kèm những xử phạt hành chính khi vi phạm luật đất đai.Cụ thể ra sao mời các bạn tham khảo

Nghị định 96/2019/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 19/12/2019 với quy định mới về khung giá đất các tỉnh thành sẽ xây dựng và điều chỉnh lại giá đất đai trong thời gian 2020-2024

Khung giá đất mới sẽ tăng 20% so với giai đoạn trước đó 2015-2019 trong đó 2 địa bàn là điểm nóng Hà Nội và TPHCM là hai khu vực có khung giá cao 162 triệu đồng/1m2 . Nội dung của nghị định yêu cầu UBND điều chỉnh lại bằng giá đất khôg được cao quá  20% so với mức tăng của từng loại .

Tính tiền sử dụng đất từ thời điểm nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đai của hộ gia đình,cá nhân.Chuyển đổi từ mục đích nông nghiệp,phi nông nghiệp sang mục đích đất ở với phần diện tích có hạn mức cho phép và có tính thuế sử dụng đất đai theo Luật đất đai sửa đổi 2020

Khoản 1 điều 144 của luật đất đai 2013 quy định theo địnhkì 5 năm 1 lần UBND và các tỉnh công khai bảng giá  vào ngày 1/1.

tất cả các trnh thành trong nước đang xây dựng bảng giá mới 2020-2024 .Trong đó Hà Nội điều chỉnh mức tăng trung bình là 15% so với giai đoạn nă 2014-2019

già đất theo bảng giá tăng cao  mới thì người sẽ tốn nhiều tiền hơn khi tính thuế sử dụng đất.Đối với hộ hoặc cá nhân có đất bị thu hồi sẽ được nhiều hơn so với những năm trước thường thì con số bi thu hồi rất ít.

Xử lý vi phạm luật đất đai 2020 tiền phạt lên đến 1 tỷ đồng

Nghị định 91/2019/NĐ-CP ban hành ngày 5/1/2020 về việc xử lý các vi phạm hành chính đất đai chính thức có hiệu lực. Mức phạt 

tối đa cho những vi phạm này lên đến 1 tỷ đồng cụ thể : 

-Đổi đất trồng lúa sang đất ở theo khoản 3,4 Điều 9 Nghị định 91/2019 chuyển đổi sang thổ cư lẫn nông nghiệp ở khu vực đô thị nhưng không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy là vi phạm pháp luật đất đai 2020 trầm trọng thì pháp luật sẽ căn cứ theo diện tích tự ý chuyển đổi đưa ra mức phạt cao nhất là 1 tỷ đồng đối với tổ chức tự ý chuyển đổi từ 3ha trở lên tại đô thị.

-Không cấp giấy chứng nhận sổ đỏ - sổ hồng cho người dân.Điều 31 Nghị định 91/2019/NĐ-CP áp dụng cho các tổ chức dự án bất động sản không kê nộp sơ để cấp thủ tục giấy chứng nhận hay hiểu rõ hơn là làm sổ cho người mua,thuê nhà...hình thức xử phạt sẽ dựa theo thời gian lẫn mức độ vi phạm và mức cao nhất là 1 tỷ đồng đối với trường hợp vi phạm 100 căn,đất nền,công trình xây dựng...

-Phân lô bán nền sai quy định: áp dụng Khoản 2 Điều 21 Nghị định 91/2019/NĐ-CP đối với người chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền,đầu tư kinh daonh xây nhà để ở hoặc cho thuê nhưng không tuân thủ đúng như 2 điều kiện đã quy định tạ Khoản 1 Điều 41 Nghị định 41/2014/NĐ-CP mức phạt là 1 tỷ đồng cho diện tích chuyển nhượng 3 ha trở lên.

-Lấn chiếm đất: Hành vi lấn chiếm đất đai cũng bị xử phạt tối đa đến 1 tỷ đồng.Đối với hành vi lấn chiếm đất phi nông nghiệp,nông nghiệp tại nông thôn sẽ bị xử phạt 10-20 triệu đồng nếu diện tích lấn chiếm dưới 0,05hecta, phạt 20-40 triệu đồng khi lấn chiếm từ 0,05hecta đến 0,1 hecta,phạt từ 40-100 triệu đồng nếu lấn chiếm từ 0,5-1 hecta,phạt 200-500 triệu đồng nếu lấn chiếm từ 1 hecta trở lên.

Riêng đối với trường hợp lấn chiếm đất đai chưa sử dụng đất nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp tại đô thị sẽ bị phạt gấp 2 lần con số trên và không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân và 1 tỷ đồng đối với tổ chức.