Bất động sản

Công bố thông tin kêu gọi đầu tư: Hai dự án chung cư nhà ở xã hội tại Biên Hòa và Đồng Nai

Cần tìm đơn vị xây dựng theo diện Pinty 30 tỷ thanh toán 1 lần cho hai dự án nhà ở xã hội tại Biên Hòa và Đồng Nai.

Kêu gọi đầu tư và tìm nhà thầu